งานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จัด on-site เต็มรูปแบบ

งานวันเด็กแห่งชาติ

กระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 ในรูปแบบออนไซต์เต็มรูปแบบ นำเด็กและเยาวชนดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้ประเทศพบนายกฯที่ทำเนียบ 11 ม.ค. 2566

งานวันเด็กแห่งชาติ

ที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีคณะทำงานจากส่วนราชการสังกัดต่าง ๆ ในสังกัด และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 60 แห่ง ร่วมประชุมผ่านออนไลน์

นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม กล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 โดยในปีนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากการจัดงานออนไลน์ เป็นออนไซต์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างเต็มที่ แต่ยังคงมีมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัย ตั้งจุดล้างมือรอบบริเวณงาน ฯลฯ อย่างเคร่งครัด

งานวันเด็ก
การประชุม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566
นอกจากนี้ ศธ.จะนำเด็กและเยาวชนดีเด่น รวมถึงเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล หรือสถานที่เหมาะสมด้วย

สำหรับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 จะจัดในรูปแบบ “เด็กดี .. วิถีไทย” มอบความสุข ปลุกความคิด เข้าใจชีวิตวิถีไทย ซึ่งจะจัดให้มีการแถลงข่าวในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ศธ. โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าว

อัพเดทข่าว เพิ่มเติ่ม : กสศ.เตรียมความพร้อม “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” ยกระดับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล