จริงหรือไม่? น้ำด่าง อาหารด่าง ดีต่อสุขภาพ รักษาโรคได้

ข่าวสุขภาพวันนี้

จากกระแส จริงหรือไม่? น้ำด่าง อาหารด่าง ดีต่อสุขภาพ รักษาโรคได้

จากกระแสน้ำด่าง อาหารด่าง ที่คนเชื่อว่าบริโภคเข้าไปแล้ว จะช่วยลดกรด สร้างสมดุลให้กับร่างกาย ทำให้สุขภาพดี ไม่เป็นโรคมะเร็ง หรือโรคอื่นๆ เป็นเรื่องจริงหรือไม่ วีนนี้มีคำตอบ

จริงหรือไม่? น้ำด่าง อาหารด่าง ดีต่อสุขภาพ รักษาโรคได้
อาจารย์ ดร.ธนะกุล วรรณประเสริฐ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวไว้ในคลิปรายการ Sci Find ปี 2 ว่า ความเชื่อเรื่องการบริโภคเนื้อแล้วจะทำให้ร่างกายมีสภาวะเป็นกรด มาจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศที่ทดลองให้สัตว์กินพืช ลองกินเนื้อสัตว์ ตรวจผลปัสสาวะแล้วพบกรด จึงสันนิษฐานว่าการบริโภคเนื้อทำให้ร่างกายมีสภาวะความเป็นกรดมากขึ้น กินผักผลไม้จะทำให้ร่างกายเป็นด่าง จึงมีความเชื่อว่าหากกินผักผลไม้ก็จะทำให้ร่างกายมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น แต่ค่ากรดด่างของปัสสาวะ ดันถูกดึงเข้ามาร่วมกับค่า PH ของเลือดด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นคนละเรื่องกัน ดังนั้นการจะตีความหมายว่า กินด่าง (ผักผลไม้) ช่วยให้สุขภาพดี แต่การกินเนื้อ (กรด) เป็นการทำลายสุขภาพ ไม่ใช่เรื่องจริง

ข่าวสุขภาพน่ารู้

กินอาหารอะไร ร่างกายถึงอยู่ในสภาวะสมดุล
จริงๆ แล้ว ไม่ว่าเราจะกินอาหารที่เป็นกรดหรือด่าง ผักผลไม้ หรือเนื้อสัตว์ เลือดของเราสามารถปรับสภาวะให้ค่า PH เป็นกลางได้อยู่แล้ว เรียกว่า “ภาวะธำรงดุล”

การกินน้ำด่าง อาหารด่าง ลดโรคมะเร็ง?
ไม่เป็นความจริง การกินน้ำด่าง อาหารด่าง ไม่ได้มีผลต่อการรักษาโรคมะเร็งแต่อย่างใด ความจริงแล้วเราควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ เพียงแต่จำกัดอาหารให้อยู่ในสัดส่วนที่พอดี ไม่กินสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไป ดื่มน้ำมากๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ และตรวจสุขภาพเป็นประจำ เท่านี้ร่างกายก็ปลอดภัยไร้มะเร็งได้อย่างถูกต้อง และง่ายดายที่สุด