“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” เห่กล่อมจีนยกทัพลงทุนใน “อีอีซี”

เศรษฐศาสตร์

“สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” เห่กล่อมจีนยกทัพลงทุนใน “อีอีซี”

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯ และกระทรวงพาณิชย์ ประเทศจีน ได้จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมและกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน เพื่อส่งเสริมนโยบายความคิดริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road initiatives) เชื่อมโยงสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 และร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน แทงมวยพักยก ทั้งนี้ ได้ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ประสานงานต่อไป

เศรษฐศาสตร์

นอกจากนี้ ยังเป็นการสนับสนุน ความร่วมมือของอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การแพทย์ อุตสาหกรรมชีวภาพ และเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ)