เช็กด่วน “หูตึง” ฟังไม่ค่อยได้ยิน เสี่ยง “ภาวะสมองเสื่อม”

สุขภาพที่ดี

หลายคนคิดว่า “การได้ยิน” ที่ลดลง ในกลุ่มผู้สูงอายุเป็นเรื่องปกติ แต่ความจริงแล้ว ปัญหาการได้ยิน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลต่อ “ภาวะสมองเสื่อม”

“ภาวะสมองเสื่อม” และ “อัลไซเมอร” มีอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นจากการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย และหนึ่งในปัจจัยเสี่ยง “ภาวะสมองเสื่อม” คือ “การได้ยิน” ทั้งนี้ กว่า 1 ใน 3 ของวัยเกษียณ พบว่า มีปัญหาด้านการได้ยิน นั่นหมายความว่าเราจะมีคนที่เสี่ยงภาวะสมองเสื่อมจำนวนมาก การคัดกรองแต่เนิ่นๆ สามารถป้องกันและชะลอโรคนี้ได้ในอนาคต

สุขภาพที่ดี

เข้าใจ “ภาวะสมองเสื่อม”

ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย หนึ่งในความท้าทาย คือ ภาวะสมองเสื่อม ตัวเลขในปัจจุบัน คาดว่าจะมีผู้สูงอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปกว่า 12 ล้านคน และใน 12 ล้านคน หากตรวจเรื่องการทำงานสมองจะลดลงกว่าสมัยหนุ่มสาวเป็นเรื่องธรรมดา แต่จะมีส่วนหนึ่งที่ลดลงเกินกว่าปกติในเกณฑ์ที่เข้าขั้นต้องตรวจเพิ่มเติม เพราะอาจจะมีสาเหตุต่างๆ ทำให้การทำงานสมองลดลง อยู่ที่ราว 5-10%

“ผศ.ดร.นพ.ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวในงาน เสวนา CHULA the Impact ครั้งที่ 14 เรื่อง “บ่งชี้ความเสี่ยงสมองเสื่อมด้วยการใช้เทคโนโลยี Application ตรวจการได้ยินด้วยคำพูด” ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ อธิบายว่า ภาวะสมองเสื่อม ที่พบได้บ่อยที่สุด คือ อัลไซเมอร์ เอกลักษณ์ที่สำคัญ คือ ความจำในอดีตเฉพาะตัวจะหายไป แต่ความรู้ทั่วไปจะยังอยู่ ทำให้คนทั่วไปอาจจะยังสับสนว่าอยู่ในภาวะอัลไซเมอร์หรือยัง เพราะความจำมีหลากหลาย รองลงมา คือ จากหลอดเลือดสมองตีบ แนะนำข่าวเพิ่มเติม>>> จริงหรือไม่? น้ำด่าง อาหารด่าง ดีต่อสุขภาพ รักษาโรคได้